Διαφημιζόμενοι

Διαδικασία Καμπάνιας

Η δημιουργία, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της ψηφιακής διαφημιστικής σας καμπάνιας ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη και ολοκληρωμένη. Μπορείτε να διαφημιστείτε στοχευμένα στο internet με τρία απλά βήματα.

Βήμα 1ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • Αρχικές μεταβλητές για αναζήτηση κύριου κοινού
 • Αρχικές μεταβλητές για αναζήτηση δευτερεύοντος κοινού (ανοίγει εφόσον επιλεγεί)
 • Προεπιλεγμένα πακέτα Ειδικών Κοινών
Βήμα 2ο ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ
 • Διάρκεια καμπάνιας
 • Query
 • Αποτελέσματα
 • Rotator στις επιλογές κοινού
 • Επιλογή τύπου διαφήμισης
 • Αγορά
Βήμα 3ο ΕΠΙΒΛΕΨΗ
 • Παρακολούθηση καμπάνιας
 • Αξιολόγηση καμπάνιας
 • Ιστορική εξέλιξη καμπάνιας
 • Ανάλυση Conversion Rate
 • Αξιοποίηση προϋπολογισμού στο μέγιστο
 • ROI Analysis ARPU(Average Return Per User)