Διαφημιζόμενοι

Ενδεικτικές κατηγορίες website

Το σύστημα Easyads διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό από κατηγοριοποιημένα websites στα οποία μπορεί ο διαφημιζόμενος να βρει οποιοδήποτε εξειδικευμένο κοινό για το προϊόν/υπηρεσία του. Ο διαφημιζόμενος μπορεί να επιλέξει το κοινό του ανάλογα με το περιεχόμενο του εκάστοτε website, κάνοντας έτσι πιο εύκολη και πιο αποδοτική την καμπάνια του.