Πακέτα Ειδικών Κοινών

Custom Search

Πακέτα

Ειδικών Κοινών

Δημοπρασία

Ειδικών Κοινών

Αγορά πακέτων με συγκεκριμένο αριθμό impressions, που αντιστοιχούν σε κοινά με προεπιλεγμένα χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, εισόδημα κ.λπ.) και προκαθορισμένη τιμή.