Εκδότες

Οι εκδότες μέσω του συστήματος Easyads μπορούν:

  • να «τρέχουν» αυτοματοποιημένα τις διαφημίσεις των πελατών τους
  • να διαχειρίζονται αποδοτικότερα τις διαφημιστικές ζώνες τους
  • να ελέγχουν τη ροή των διαφημιστικών τους εσόδων

Το σύστημα Easyads σας παρέχει εύκολη και άμεση διαχείριση σε 4 απλά βήματα:

  • Ενσωμάτωση της δωρεάν έρευνας Webrating
  • Παραμετροποίηση (με απλό τρόπο) των αποδοτικών χώρων banners του website
  • Χρήση χωρίς χρέωση του ενσωματωμένου adserver για εύκολο και αποδοτικό χειρισμό των διαφημίσεών σας
  • Εύκολη και άμεση διαχείριση των διαφημίσεων των πελατών σας ή των διαφημίσεων Google, ή των διαφημίσεων που σας παρέχει το σύστημα Easyads