Εκδότες

Ad Server

Σας παρέχουμε δωρεάν Ad Server και όλη την τεχνική υποστήριξη της ομάδας μας, για να μπορείτε να:

  • τρέχετε αυτοματοποιημένα την επικοινωνία των πελατών σας
  • παρακολουθείτε τη ροή των διαφημιστικών σας χώρων
  • διαχειρίζεστε τις διαφημιστικές ζώνες σας.

Με τον Ad Server του συστήματος Easyads έχετε τη δυνατότητα να πουλήσετε τα πλεονάζοντα pageviews που μέχρι τώρα έμεναν ανεκμετάλλευτα.