Εκδότες

Δυναμικό CPM & CPC

Όταν ο διαφημιζόμενος πραγματοποιήσει μια αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο κοινό που τον ενδιαφέρει, θα του εμφανιστεί μια σειρά από websites ανάλογη της σχετικότητας (relevance) της αναζήτησης που πραγματοποίησε. Για παράδειγμα:

  • Website 1 με σχετικότητα (relevance) 84%
  • Website 2 με σχετικότητα (relevance) 78%
  • Website 3 με σχετικότητα (relevance) 61%
  • Website 4 με σχετικότητα (relevance) 55%

Οι παραπάνω τιμές θα διαμορφωθούν ανάλογα με το ποσοστό σχετικότητας (relevance), παρέχοντας έτσι υψηλότερες τιμές CPM & CPC για τα websites που έχουν τα ειδικά κοινά που ενδιαφέρουν τους διαφημιζόμενους.

Ο αλγόριθμος του συστήματος Easyads είναι αποτέλεσμα έρευνας, ανάπτυξης και πρωτοποριακών πρακτικών στην ψηφιακή διαφήμιση, με σκοπό την καλύτερη εμπορική αξιοποίηση των websites που συμμετέχουν στο Easyads.