Εκδότες

Πληρωμές

Εύκολη διαδικασία πληρωμών σε 2 απλά βήματα:

Πληρωμή: Θα πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα, από την παραλαβή του Τιμολογίου. Το λογιστήριό μας πραγματοποιεί την πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει. Θα χρειαστούν μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες για να εμφανιστεί το ποσό στο λογαριασμό σας.

Επιβεβαίωση πληρωμής: Θα λάβετε ειδοποίηση, μέσω e-mail, πως η πληρωμή έχει ολοκληρωθεί.

H προμήθεια του Εκδότη υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, προσθέτοντας τα ποσά των οφειλομένων για τη συμμετοχή του στις Διαφημιστικές Εκστρατείες του προηγούμενου μήνα. Ο Εκδότης μπορεί να ενημερώνεται για το οφειλόμενο μηνιαίο συνολικό ποσό στο λογαριασμό που διατηρεί στο Easyads.